Vitrifrigo Vfree

5 results
BrandVitrifrigo
SeriesVitrifrigo Vfree
Show In-Stock Only

Vfree Series -Portable Refrigerators & Freezers

Vitrifrigo

VF65P Portable Refrigerator & Freezer 2.3 cu. ft.

SKU: 1021450 | Item ID: VIT VF65P

$868.66

In Stock
Vfree Series - Portable Refrigerators & Freezers

Vitrifrigo

VF55P Portable Refrigerator & Freezer 1.9 cu. ft.

SKU: 1021449 | Item ID: VIT VF55P

$853.07

In Stock
Vfree Series - Portable Refrigerators & Freezers

Vitrifrigo

VF16P Portable Refrigerator & Freezer 0.6 cu. ft.

SKU: 1021446 | Item ID: VIT VF16P

$674.20

Call for Availability
Vfree Series - Portable Refrigerators & Freezers

Vitrifrigo

VF45P Portable Refrigerator & Freezer 1.6 cu. ft.

SKU: 1021448 | Item ID: VIT VF45P

$839.31

Call for Availability
Vfree Series - Portable Refrigerators & Freezers

Vitrifrigo

VF35P Portable Refrigerator & Freezer 1.2 cu. ft.

SKU: 1021447 | Item ID: VIT VF35P

$820.97

Call for Availability
1-5 results of 5

Vitrifrigo Vfree